WordPress-CLI – най-важното, което трябва да знаем

WordPress е една от най-популярните CMS (Content Management System) системи за създаване на блогове, използвана за лесно организиране, управление и създаване на съдържание на уеб страници. Въпреки че повечето хора са свикнали да използват WordPress през неговия графичен интерфейс, може да се използва и друг алтернативен метод за управление. WP-CLI предоставя точно това - позволява на потребителите да управляват своите инсталации чрез команди дирекно в терминала. Jump.BG ви предлагаме WP-CLI като част от WordPress хостинг и Dev хостинг.

Този интерфейс позволява да бъдат осъществявани много различни действия - обновяване на WordPress, инсталация, създаване на бекъпи, създаване на публикации и доста други функции. Огромното предимство на управлението на WordPress по този начин е автоматизацията. Ако разполагате с голям брой инсталации, можете много лесно да автоматизирате процеса по обновление на ядрото, компоненти, теми и т.н.

Интерфейсът WP-CLI е пакет, който е включен за всички потребители и всички споделени хостинг планове и може да се използва свободно. Командата, с която е достъпен командния интерфейс е "wp". В тази статия ще ви покажем няколко полезни и интересен приложения на WP-CLI.

Инсталация на WordPress през команден ред:

За да започнем инсталацията, е нужно да свалим WordPress и да създадем конфигурационния файл:

wp core download --version=4.1
wp core config --dbname="database_name" --dbuser="database_user" --dbpass="database_user"

Параметрите на тази команда са:

--dbname - име на базата данни, където ще се инсталира WordPress.
--dbuser - потребител, който да има достъп до базта данни
--dbpass - парола за достъп до базата данни

wp-cli-1

След като направим това, можем да пристъпим към инсталацията. Директната команда, която се използва за инсталация на WordPress е следната:

wp core install --url="your_domain_name" --title="Your Blog Title" --admin_user="admin" --admin_password="your_password" --admin_email="your_email"

В нея, параметрите имат следното значение:

--url - Домейнът, на който ще бъде достъпен WordPress
--title - Заглавието на WordPress инсталацията
--admin-user - Административен потребител за достъп
--admin_password - Парола за административния потребител
--admin_email - Пощенски адрес на административния потребител

Инсталация на тема в WordPress:

Командите за инсталация на тема са:

wp theme install <име–на–темата>
wp theme activate <име–на–темата>

wp-cli-2

Инсталация на приставки чрез CLI:

Инсталацията на приставки става изключително лесно и е подобно на инсталацията на теми. Тя се извършва чрез следните команди:

wp plugin install <име–на–приставката>
wp plugin activate <име–на–приставката>

wp-cli-3

Обновление на съществуваща инсталация:

Нека първо да проверим своята текуща версия с командата wp core version. След това можем да пристъпим към обновлението. То се извършва с wp core update. Нека не забравяме и обновлението на базата данни с wp core update-db. Накрая можем да направим повторна проверка на версията, за да се уверим, че обновлението е преминало успешно:

wp-cli-4

Накрая можем да обновим темите и приставките с командите wp theme update --all и wp plugin update --all.

wp-cli-5

Допълнителни команди:

Можем да изпълняваме допълнителни команди за експортиране, импортиране и оптимизация на базата данни на вашата WordPress инсталация.

wp-cli-6

Проверка на текущите теми:

wp-cli-7

Както виждате, WP-CLI е мощен инструмент, особено когато започне да се използва за автоматизиране на обичайни задачи. Горните примери са само някои от най-често използваните команди за WP-CLI. Интерфейсът разполага с много по-широка гама от опции и възможности. За повече информация, можете винаги да се допитате до официалната документация, която е разположена на адрес http://wp-cli.org/commands . Aко решите да опитате WP-CLI, ви предлагаме някой от хостингите ни - Dev или WordPress.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes