Cron Jobs

Cron задачите (Cron jobs) представлява начин за автоматизиране на даден процес чрез изпълнение на команди по предварително зададен график. Тези задачите значително улесняват потребителя при ежедневното управление на неговия акаунт или уебсайт, тъй като чрез тях не е нужно да вършите всяка задача ръчно.

Имайте предвид, че всички cron задачи се задават под вид на команди, който имат определен синтаксис. Тъй като всички сървъри които използваме за под Linux операционни системи, Вие трябва да се съобразявате с всеобщо приетия синтаксис за въвеждане на команди под Linux/Unix базирани ОС.

Тъй като всеки споделен хостинг пакет, който предлагаме разполага с контролен панел, въвеждането на Cron задачи става изключително лесно. За да започнете моля влезте във Вашия хостинг контролен панел и посетете менюто "Cron задачи":

 

Cron задачи

 

След като сте влезнали в горното меню, Вие вече можете да започнете със задаването на Вашата автоматизирана задача. Това става от следното меню:

 

 

Cron задачи

 

Избора за това кога дадена команда трябва да бъде изпълнена автоматично се въвежда от полетата "Минута", "Час", "Ден", "Месец" и "Ден от седмицата". След като бъде въведен периода за изпълнение на командата, всяка зададена задача ще бъде изпълнявана автоматично в оказаното време. Самата команда, която трябва да бъде изпълнена автоматично се въвежда в полето "Команда".

Нека да дадем пример с командата php -q /home/mydomain/public_html/cron.php с време за изпълнение всеки 10 минути. След като бъде зададена тази команда, тя ще изглежда по следния начин:

*/10 * * * *  php -q /home/mydomain/public_html/cron.php

След въвеждането на командата, тя ще се появи в полето "Текущи Cron задачи", където можете да видите и останалите си автоматизирани задачи:

 

Cron задачи

 

Като допълнение към функционалността за автоматизираните задачи, които можете да задавате, Вие можете и да поставяте мейл за известие. При задаване на такъв мейл, всеки път след изпълнение на задача Вие ще получавате известие за нейното изпълнение и за това дали са възникнали някакви грешки при нейното изпълнение. Задаването на мейл става от менюто "Имейл" :

 

Cron задачи

 

Ако изпитвате каквито и да било трудности със задаването на Cron задачи или не знаете правилния им синтаксис, моля свържете се с нашия отдел "Поддръжка" чрез изпращане на запитване през Вашата клиентска зона, които с радост ще ви помогнат с тяхното успешно прилагане.

5.00 avg. rating (99% score) - 215 votes