Git – приложение и управление на хранилища

За да може един уеб разработчик да е ефективен в работата си, той трябва да може да сътрудничи с други свои колеги, които работят по даден проект. Често срещан проблем обаче, е когато няколко разработчици трябва да работят върху един проект. Проблемът в това е, че промените, направени от един човек, могат да бъдат презаписани от друг, който работи над същия файл. Git е open-source система, която е създадена, за да се предотврати подобно презаписване. Чрез нея можете да следите кой какви промени е извършил и кога те са направени. Чрез Git също можете да контролирате отделни версии на проектите си, като връщането към по-стара версия може да бъде направено само с няколко движения.

Използването и създаването на нови хранилища с хостинг акаунта, който имате при нас е много лесно. За да започнете свой Git проект, трябва първо да направите свое отделно хранилище, на Вашия Git хостинг акаунт. В това хранилище ще се съхраняват всички файлове на Вашия Git проект. Създаването на ново хранилище се извършва от Вашия cPanel -> Git хранилища:

 

 

Git Хостинг

 

За да направите ново хранилище, натиснете бутона "Добавяне на ново GIT хранилище":

 

Git Хостинг

 

Важно е да отбележим, че потребителското име и парола за достъп до всички хранилища са главното потребителско име и парола на Вашия cPanel. Поради тази причина, добавянето на отделни потребители и пароли не може да бъде извършвано. Можете обаче да създавате отделни хранилища с каквито пожелаете имена. След като сте създали своето хранилище, неговите данни за достъп ще бъдат показани в главното меню. За тази статия ще използваме потребителското име "gittest", паролата "gitpass" и името на хранилището "git-repository":

 

Git Хостинг

 

 

Git може да бъде използван по два основни начина - с Git клиент или чрез команди. Git клиента, който разполага с графичен интерфейс и с който ще Ви запознаем е SmartGit. Този клиент е безплатен и може да бъде свален от тук - http://www.syntevo.com/smartgit/index.html. След като инсталирате клиента, трябва да стартирате своето локално хранилище. В него ще се съхраняват файловете, които ще бъдат съхранявани в отдалеченото хранилище, разположено на Git хостинг акаунта ви. Създаването на ново локално хранилище се извършва от менюто Project -> Open Project -> Изберете локална папка ->Изберете типа на хранилището да бъде Git:

 

Git Хостинг

 

 

Следващата стъпка е да добавим отдалеченото хранилище, което сме създали от нашия cPanel. Добавянето на отдалечено хранилище се извършва от менюто Remote -> Manage remotes -> Add -> В полето "Url or Path" въведете адреса за достъп, който виждате във вашия cPanel -> Изберете метод за вход да бъде "Password":

 

Git Хостинг

 

За да качите проекта си на отдалеченото хранилище, трябва да маркирате своите папки и директории, натиснете с десния бутон на мишката си върху тях и изберете опцията "commit". По този начин ще запишем първоначалните промени, направени на локалното хранилище. Качването на проекта ви върху отдалеченото хранилище се извършва с командата "push". Тя може да бъде издадена като натиснете с десния бутон върху хранилището си и изберете "Push":

 

Git Хостинг

 

Можете да "слеете" всички промени извършвани от всеки потребител, който има достъп до отдалеченото Ви хранилище с бутона "Merge". Тук можете да видите кога са правени промените и допълнителните коментари към тях:

 

Git Хостинг

 

 

Ако желаете, можете да изтеглите всички промени от отдалеченото хранилище в своето локално хранилище. За тази цел натиснете бутона "Pull":

 

Git Хостинг

 

Разбира се, програмата SmartGit има още много функционалности, но тази статия е за цел да ви запознае с основните. Можете да намерите пълна документация на програмата на следния адрес: http://www.syntevo.com/smartgit/documentation.html.

 

Другия традиционен метод за използване на Git хранилище е чрез команди. За да можете да извършвате тези команди, трябва да имате инсталиран Git на локалната си машина и да имате достъп до терминал. Основните команди, които трябва да знаете са следните:

 

 • git init - Създава начално локално хранилище, в което ще се съхранява проекта ви. Пример: cd /home/user/my_git_folder/;  git init
 • git remote add - Добавя отдалечено хранилище на локалния ви компютър. Пример: git remote add origin ssh://gittest@git-test.jumpvps.org:12545/home/gittest/git-repos/gitrepository/
 • git clone - Копира хранилище от отдалечен източник. Командата също добавя локацията в списъка с адреси за достъп, така че можете да я достъпвате отново за в бъдеще. Пример: git clone ssh://gittest@git-test.jumpvps.org:12545/home/gittest/git-repos/gitrepository/
 • git add - Добавя извършените от вас промени в индекса. Пример: git add .
 • git rm - Премахва избрани файлове от индекса, така че промените по тях няма да бъдат следени повече. Пример: git rm filename
 • git commit - Взема всички промени, записани в индекса и създава нов "commit" обект. Пример: git commit -m 'Komentar za dobavenite promeni'
 • git status - Сравнява статуса на всички файлове записани в индекса и файловете, записани в работната директория. С тази команда можете да видите файловете, които не се следят, променените файлове и файловете, добавени в индекса и които са готови за извършване на "commit". Пример:

git status
# On branch master
#
# Initial commit
#
# Untracked files:
#   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
#
#    README
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

 • git checkout - Сменя различните браншове, като се обновява индекса и работната директория. Пример: git checkout newbranch
 • git merge - Слива един или повече проекти (браншове) с текущата версия на вашия проект и автоматично записва промените, ако не възникнат никакви конфликти. Пример: git merge newbranchversion
 • git pull - Взема файловете и промените от отдалеченото хранилище и ги добавя във локалното ви хранилище. Пример: git pull origin
 • git push - Взема файловете и промените от локалното ви хранилище и ги добавя в отдалеченото хранилище. Пример: git push origin master
 • git grep - Позволява за търсенето на определени думи и фрази във файловете ви. Пример: git grep "jump.bg" -- *.php
 • git remote - Показва всички добавени отдалечени хранилища. Пример: git remote.

Ние от Jump.BG знаем, че имате нужда от употребата на допълнителни приложения като GIT  и затова създадохме DEV хостинг, с който да работите по-лесно.

5.00 avg. rating (99% score) - 3 votes