Author Archives: Божидар Божев

About Божидар Божев

Системен администратор в Jump.bg

SVN хостинг – управление чрез cPanel

Предимствата, които SVN хранилището може да предостави, са доста полезни за всеки разработчик на софтуер и приложения. По подразбиране обаче SVN хранилищата, имплементирани в споделени хостинг среди, страдат от липса на контрол. За да елиминираме този недостатък, ние приложихме нова добавка към всеки cPanel хостинг акаунт. (още…)

Управление на VPS без наличието на контролен панел

Контролният панел за един VPS може да бъде както предимство така и недостатък. Предимството се изразява в удобството за лесно управление на ресурсите и виртуалния сървър. Недостатъка на повечето контролни панели са ресурсите, които те вземат и които могат да бъдат използвани за други по-полезни цели. Като пример можем да Ви дадем cPanel, който не… Read More »

Временен адрес на уебсайт

Доста често се налага да прегледаме как изглежда нашия уебсайт преди да той да бъде публикуван и видим в Интернет. За тази цел можете да използвате удобството на временните адреси, чрез които можете да видите Вашия уебсайт преди да насочите какъвто и да е домейн към Вашия акаунт. (още…)

Видео хостинг и FFMpeg поддръжка

Доста уеб приложения, чиято функционалност е свързана с гъвкави промени и обработка на видео клипове изисква наличието на специализиран софтуер. След обстоен преглед на тези изисквания, ние решихме да приложим този тип софтуер и да покрием изискванията на тези приложения при всички наши Споделени Хостинг Планове. Поддръжката на обработка на видео клипове в даден хостинг акаунт е… Read More »

Сигурност на SSH връзка с ключ за достъп

  Какво е ключ за достъп или SSH key? В директен превод, това представлява криптиран файл, който се разделя на две части: Публичен ключ – който предоставяте на сървъри, до които желаете да получите достъп; Личен ключ – който предоставяте на софтуерното приложение, което желаете да използвате, за да се свържете със сървъра – Putty… Read More »

Автоматичен Инсталатор

Поради множеството нужди на различните видове клиенти, ние избрахме за свой партньор Softaculous , най-полезният Ви помощник за автоматична инстлация на над 150 софтуерни приложения , малък пример от който са : (още…)

Поддръжка на ImageMagick и GD Libraries

Поддръжката на ImageMagick e включена в сървърните ни конфигурации за „Споделен Хостинг“ можете да използвате този удобен инструмент за манипулация на снимки/картинки от всякакъв формат като настройте софтуерното си приложение да използва следният път за стартиране : (още…)